A GCE Group bejelenti arculatváltását TUDJON MEG TÖBBET close
Főoldal » Jogi felelősség kizárása

Jogi felelÅ‘sség kizárása

Felhasználási feltételek

A jelen weboldal tartalma csak kizárólag személyes tájékoztatási célokra használható fel. Ez azt jelenti, hogy a használó a GCE társaság által itt publikált bármilyen dokumentációt megjelenítheti, másolhatja, kinyomtathatja és terjesztheti azon feltétellel, hogy ezt a nem kommersz célok érdekében teszi meg, és ezzel kapcsolatban feltünteti a GCE cégre utaló tájékoztatást, és biztosítani fogja az adott dokumentumban feltüntetett összes szerzÅ‘i jog megÅ‘rzését, illetve egyéb vonatkozó záradék rendelkezéseit is.

A GCE részérÅ‘l elÅ‘zetesen megadott írásbeli belegyezése hiányában a jelen weboldal bármilyen tartalmát tilos módosítani, átvitelezni, reprodukálni, publikálni, licencezni, kiszolgáltatni vagy értékesíteni.

Védjegyek és szerzÅ‘i jogok

A jelen weboldalon megjelenített összes védjegy, cégjelölés, logó, szöveg, ábra és szoftvere a GCE társaság, illetve a GCE cég leányvállalatainak a tulajdonát képezi (amennyiben ez megjelölés rajtuk feltüntetve van), és ezek a fennálló érvényes törvények által védett szellemi tulajdonok tárgyát képezik.

Ha az elÅ‘zÅ‘ rendelkezések ezt nem engedélyezik, akkor az összes védjegy, jelölés, logó, szöveg, ábra és szoftver használata tilos.

A jelen weboldalon közölt bármiféle tájékoztatás felhasználása vagy terjesztése a hatályos törvények szerinti polgárjogi vagy büntetÅ‘ szankciókkal járhat. Ilyen esetekben a szellemi tulajdonjogi kártérítést a GCE teljes mértékben fogja megkövetelni.

Információs politika

A jelen szerveren levÅ‘ információk kiszolgáltatva vannak „úgy, ahogy léteznek,” bárminemű kifejezett vagy feltételezett szavatolás nélkül, beleértve elsÅ‘sorban a feltételezett értékesítési, érdek felhasználás alkalmatossági garanciákat, illetve a nem jogilletékes használatukat is.

A jelen weboldalon feltüntetett információk pontosságáért vagy hiánytalanságáért a GCE nem vállal felelÅ‘sséget.

A GCE nem kötelezi magát, hogy a jelen weboldalon feltüntetett információkat, adatokat frissítse. Az itt feltüntetett információk elÅ‘zetes figyelmeztetés nélkül is bármikor megváltoztathatók, illetve a jelen weboldal megújított verziójába is befoglalva lehetnek.

A GCE társaság semmi módon sem felel olyan közvetett vagy közvetlen, illetve szankcionált, mellékes, speciális vagy utólagos károk megtérítéséért, a jelen internet oldal és ennek a tartalmának felhasználásából vagy nem felhasználhatásából eredÅ‘ veszteségekért, illetve ha a weboldalunk használatával vagy felhasználhatatlanságával összefüggenek, ha ezek a veszteségek a szerzÅ‘dés alapján, polgárjogi bűncselekmény, abszolút felelÅ‘sségbÅ‘l kifolyólag vagy egyéb módon jöttek létre, sÅ‘t akkor sem, ha az ilyesféle veszteségekre vagy felelÅ‘sségi következményekre figyelmeztetve lett volna.

Bármiféle szoftver letöltését csak kizárólag a saját felelÅ‘sségére teheti meg. Ha a letölthetÅ‘ szoftver alkalmatosságáról tájékoztatást kívánna, akkor a letöltést megelÅ‘zÅ‘en ezt szakemberrel konzultája meg. Az Ön felelÅ‘ssége szintén, hogy a számítógépjét a vírusfertÅ‘zés ellen is biztosítsa.

Egyéb internet oldalak

A jelen weboldal tartalmazhatja a harmadik személyek weboldalaira utaló linkeket is. Ezek a link utalások azonban csak a látogatók böngszését könnyítik meg, és az ilyen oldalak tartalmát, tájékoztatásainak a helyességét, illetve a személyes adatok biztonságát illetÅ‘en a GCE társaság nem tartozik semmiféle felelÅ‘sséggel.

Személyes adatok védelme

A GCE figyelembe veszi a felhasználók magánadatait, és nem gyűjt be, nem kezel semmiféle olyan személyes adatot, amelyet a GCE számára az illetékes személy nem önkéntesen adta volna meg. Ha nem kívánja, hogy az Ön adatait begyűjtsük, akkor ezt, kérjük, közölje nekünk.

A GCE betartja az adatok gyűjtését és használatát szabályozó nemzeti adtavédelmi törvényeket. Az Ön nevét, e-mail címét és postacímét kiszolgáltathatjuk harmadik személyeknek is annak érdekében, hogy az Ön kérdéseit minél jobban legyünk képesek megválaszolni. Egyébként ezek az adatok csak a már ténylegesen létrejött ügyletek, illetve termékfejlesztések vonatkozó felhasználásaihoz lesznek alkalmazva.

Amennyiben ez a fentiekben nincs másképpen megfogalmazva, akkor semmiféle adatok nem lesznek harmadik személyek számára juttatva, illetve ezekkel közösen felhasználva sem.

ElérhetÅ‘ség

Az adatvédelemmel, az alkalmazás feltételeivel kapcsolatos, illetve az adott személyes adatok biztonságára vonatkozó bármiféle kérdései esetén forduljon hozzánk.