A GCE Group bejelenti arculatváltását TUDJON MEG TÖBBET close
Főoldal » Cookies használata

Cookies használata

Mit értünk a cookies alatt?

A cookie-k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek, és amelyek a számítógép memóriájába kerülnek eltárolásra. A cookie-k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben a használó egy adott webhely különbözÅ‘ lapjain böngész, illetve amikor késÅ‘bb visszatér ugyanerre a webhelyre. A cookie-k számos, a személyes adatvédelem alá tartozó információt is tartalmazhatnak. Bizonyos böngészéskor gyakran használjuk az ún. ideiglenes cookie-ket, amelyek csak egy adott művelethez kapcsolódnak, és amelyek figyelik, hogy Ön bejelentkezett-e a jelszóval elérhetÅ‘ honlapunkra. Ezek a cookie-k csak az Ön általi böngészÅ‘ nyitástartama alatt léteznek, és ha a böngészÅ‘ ablakát bezárja, akkor ezek kitörlÅ‘dnek.

Névtelen figyelÅ‘ szoftver

Mi (ahogy a többi használó többsége is) a Google-cég által szolgáltatott Google Analytics alkalmazást használjuk. Ez az eszköz lehetÅ‘vé teszi a névtelen adatok beszerzését arról, hogy a látogatók egy adott internet-oldalt milyen mértékben használják ki, és az így szerzett alapadatok útján a látogatásokról, az egyes oldalak megjelenítésének a részleteirÅ‘l, stb. statisztikát is közöl. Ezt Ön úgy is elképzelheti, mint egy kamera-rendszert, amely automatikusan eltorzítja az arcképet, tehát bár azt látjuk, hogy az emberek ekkor mit művelnek, de nem tudjuk, hogy kinek a személye tette azt. Ha Ön nem kedveli a Google-t, akkor a Google Analytics nyomonkövetÅ‘ és elemzÅ‘ alkalmazást a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout link útján inaktiválni is van lehetÅ‘sége (viszont még jobban örülnénk, ha ezt nem tennék meg, mivel a számunkra az így elérhetÅ‘ adatok ténylegesen elÅ‘segítik a mi internet-oldalaink minÅ‘ségének a javításait).

Harmadik felek Widget-oldalai

Ahhoz, hogy mi is képesek legyünk az Önök érdekében szolgáltatásokat nyújtani, úgy mint pl. a közösségi hálózatokat vagy videó felvételeket elÅ‘hívók nyomógombok, a mi oldalunkra elhelyeztük szintén a harmadik személyek néhány megbízható forrású elemeit. Hála ezeknek a kezelÅ‘elemeknek a mi oldalaink az Önök, mint látogatóink számára érdekesebbek lettek, de az elemek túlnyomó része saját cookie-ket alkalmaz. Ezek a következÅ‘k:

  • Facebook 
  • Twitter 
  • YouTube 
  • Google (Maps + Plus) 
  • ShareThis

Mivel ezeket a cookie-ket nincs lehetÅ‘ségünk befolyásolni, nem tudjuk tehát szavatolni azt sem, hogy ezek mi mindent követnek el, de meg vagyunk bizonyosodva afelÅ‘l, hogy a harmadik személyek ugyanúgy értékelik a magánügyeiket, mint mi. A cookie-k számos esetben az identikus információk elÅ‘generálását szolgálják a Google Analytics (lásd fent) számára, és a Google Analytics alkalmazást ténylegesen is használják, tehát a Google Analytics inaktiválásával ezek a cookie-k is inaktiválva lesznek.

Hogyan lehet az inaktiválást végrehajtani?

Az általunk az Ön számítógépébe behelyezett összes cookie-t eltávolíthatja a böngészÅ‘je állításával – sÅ‘t sok esetben elégséges lenyomni a Ctrl+Shift+Delete gombhármast. Mi viszont ekkor nagyon fogjuk sajnálni, hogy eltávozott tÅ‘lünk!

A GCE kötelezi magát, hogy a személyes adatait megÅ‘rzi. A jelen adatvédelmi nyilatkozat azt is feltünteti, hogy a  www.gcegroup.com (a továbbiakban, mint „weboldal”) weboldalon ezeket milyen módon szerezzük be és használjuk fel – ami nem vonatkozik semmiféle off line termékekre vagy szolgáltatásokra. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett módon a mi weboldalunkra való belépéssel Önök az egyetértésüket fejezik ki az adatbeszerzési folyamattal, valamint az információk felhasználási módjával.

Mit jelentenek a személyes információk?

A személyes információ minden olyasféle tájékoztató adat, amely útján az Ön személye azonosítható lehet. Az általunk összegyűjtött személyes adatinformációk magukba foglalhatják az Ön nevét, címét a társaság vagy szervezet megnevezését, a munkahely e-mail címét és telefonszámát, az Ön magáncímét vagy munkacímét, az ön munkabeosztását, illetve az Ön kereskedelmi társaságának az adatait és a GCE termékek megvásárlásához vagy a szolgáltatások igénybe vételéhez használt hitelkártyájának a részletes adatait is.

A hitelkártya által tartalmazott részleteket nem tároljuk el, illetve a harmadik személyekkel együttesen nem osztunk meg semmiféle ügyfél információt sem.

Miért gyűjtik be az én személyes információimat?

A jelen weboldalon megkövetelt információk szükségesek az Ön által igényelt, a mi társaságunkról, illetve termékeinkrÅ‘l és szolgáltatásainkról szóló, tájékoztatások feldolgozásához. Az Ön által megadott tájékoztatások csak kizárólag a GCE társaság alkalmazottai, illetve a GCE marketingjéért, szolgálat nyújtásáért felelÅ‘s adminisztrátorok számára lesz hozzáférhetÅ‘. Az Ön által megadásra kerülÅ‘, a GCE cég termékek és szolgáltatások iránti érdeklÅ‘dést elÅ‘segítÅ‘ személyes információk feldolgozásához való egyetértése teljesen önkéntes. Ha ezt az egyetértését törölni kívánja, akkor ezt írásban közölje az:
info@gcegroup.com címre.

Hogyan fogják kihasználni az én személyes információimat?

A jelen weboldal útján begyűjtött információk a weboldal üzemeltetését, illetve az Ön által igényelt szolgáltatások vagy ügyletek lebonyolítását szolgálja. Ennek a célnak az érdekében a hatékonyabb ügyfélszolgáltatás céljára a GCE támogató eszközként használhatja fel az Ön személyes adatait és/vagy tájékoztatja Önt azokról a termékekrÅ‘l, szolgáltatásokról, amelyeket Ön már használatba vett, beleértve a kritikus frissítéseket és értesítéseket is. Ezen kívül az Ön számára küldhetünk tájékoztatásokat szintén a GCE egyéb termékeirÅ‘l és szolgáltatásairól is.

Hogyan tudom kezelni a GCE-ben tárolt információim felhasználásait?

Amennyiben ez a jelen nyilatkozatban nincs másképpen feltüntetve, akkor a jelen weboldal útján az Ön által közölt személyes információk az Ön jóváhagyása hiányában nem lesznek senki másnak kiszolgáltatva, tehát ezeket csak kizárólag a GCE cég, a GCE társaság marketingjéért és szolgáltatásaiért felelÅ‘s alkalmazottak és adminisztrátorok fogják kezelni. Ahogy ez a következÅ‘ bekezdésben is látható, a saját személyes adataihoz Ön bármikor hozzáférhet.

Hogyan tudok az én személyi információimhoz hozzáférni?

Amennyiben Ön igényeli az általunk nyilvántartott saját személyes adataihoz vagy információihoz való hozzáférést, akkor kérjük, hogy küldjön erre vonatkozó e-mail üzenetet a mi címünkre: info@gcegroup.com

A GCE hogyan biztosítja az én személyes információim biztonságát?

GCE kötelezi magát, hogy biztosítja az Ön adatainak a védelmét. Egész sor biztonsági technológiát és eljárást vezettünk be, amelyek szavatolják, hogy az Ön személyes információi az illetéktelen hozzáférésektÅ‘l, használattól vagy közzétételétÅ‘l meg legyenek védve. Például a számunkra megadott személyes információkat Å‘rzött épületekben elhelyezett, korlátolt hozzáférésű szervereken tároljuk.

Hogy tudok hozzászólni az Önök személyi adat védelmi nyilatkozatához?

A GCE társaság örömmel veszi a jelen személyes adatvédelmi nyilatkozathoz fűzÅ‘dÅ‘, Ön által tett észrevételeket. Amennyiben az Ön álláspontja szerint a GCE a jelen adatvédelmi nyilatkozatot nem tartja be, akkor kérjük, hogy ezt nekünk közölje az alább feltüntetett címünkre, és mi az üzleti életben elvárható szempontból megfelelÅ‘ módon mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön által felvetett észrevétel, megadott probléma haladéktalanul kivizsgálva, illetve helyesbítve legyen.  Értesítés küldhet a címünkre: info@gcegroup.com                                                                                                                                                            

Inaktiválás lehetÅ‘sége

 Az Ön által megadott személyes vagy elérhetÅ‘ségi adatokat az adatbázisunkból kitörölhetjük, ha Ön bennünket az info@gcegroup.com címre elküldött e-mail üzenet útján erre vonatkozólag írásban felszólít. Az Ön elérhetÅ‘ségi adatait mi ekkor 24-48 órán belül törölni fogjuk.